แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

จอห์น ดอลตัน (John Dalton)  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีว่า  อะตอมมีลักษณะทรงกลม
ภายในว่างเล่า  เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด แบ่งแยกไม่ได้ และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำให้สูญหายไปได้   อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกัน มีมวลเท่าๆ กัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น