มารู้จักกับอะตอมและแบบจำลองอะตอมกันก่อน

อะตอม
เป็นคำที่มาจากภาษากรีกว่า atomos โดยนักปราชญ์กรีกยุคโบราณมีความเชื่อว่า สิ่งของต่าง ๆ ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมาก เมื่อแบ่งสารต่าง ๆ ออกไปเรื่อย ๆ จนมีขนาดเล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งได้อีกต่อไป จึงเรียกอนุภาคที่เล็กที่สุดนี้ว่า “อะตอม”
แบบจำลองอะตอม
เป็นภาพทางความคิดที่แสดงให้เห็น รายละเอียดของโครงสร้างอะตอมที่สอดคล้อง กับผลการทดลองและใช้อธิบายปรากฏการณ์ ของอะตอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น